Επικοινωνία

wavy-bg
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Όλγας 128
Θεσσαλονίκη, 54645
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: T. 2310 888 669
Κ. 695 7171 669
EMAIL: info@alexiapassari.gr